Malovaný nábytek ze sbírek Muzea Novojičínska,
nábytek vystavený na výstavě "V NAŠÍ KOMOŘE MALOVANÉ LOŽE"
konané od 8. října 2013 do 19. ledna 2014 v Muzeu a pamětní síni S. Freuda
v Příboře, je majetkem Muzea Novojičínska. 
 
 
 

1) 8475 – truhla, datovaná 1849, Novojičínsko,
v.69 x š. 122 x hl.67 cm
vpravo – detail lístkového věnečku s datací 1849, umístěný na bočnici.
 
 
 
 
 
 

2) 4231 – truhla, 1/3 19. století, Novojičínsko, v. 73 x š. 119 x hl. 64 cm
vpravo – malba na víku stylově i barevně shodná s malbou na přednici
 
 
 
 
 
 
 

3) 5950 – truhla, 2/3 19. století, Novojičínsko, v. 81 x š.130 x hl. 67 cm
 
 
 

4) 151/87 – truhla na ližinách, datovaná 1835, Štramberk,
v. 68 x š. 120 x hl. 76 cm
 
 
 
 

5) 8354 – truhla na hranolových nožkách, 2/3 19. století, Novojičínsko,
v. 57 x š. 117 x hl. 65 cm
 
 

5) 8354 – na víku obdobné květy vyrůstají z košíku
 
 

5) 8354 – detail bočnice s motivem čtyřlístku s kováním
 
 
 

6) Nab 86 – truhla na ližinách, datovaná 1828, Novojičínsko,
v. 66 x š. 116 x hl. 66 cm
 
 
 
 
 

7) 161/87 – truhla na ližinách, datovaná 1827, Štramberk,
v. 69 x š. 127 x hl. 75 cm

  . 

vlevo detail levého pole přednice, vpravo kování na bočnici s malbou
přímo na dřevo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) 152/87 – truhla na ližinách, datovaná 1810, Štramberk,
v. 64 x š. 121 x hl. 68 cm
níže – motiv růží vyrůstajících ze džbánku umístěném na bočnici


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9) 183/87 – truhla bez víka, 1/3 19. století, Štramberk,
v. 57 x š. 117 x hl. 64 cm
 
 
 
 
 


10) Nab 116 – truhla s abstraktním motivem, 1/3 19. století,
Novojičínsko, v. 65 x š. 113 x hl. 59 cm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) Nab 118 – truhla, 1/3 19. století, Novojičínsko,
v. 66 x š. 125 x hl. 73 cm
níže – detail kosočtvercového motivu se zámkem


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) 5681 – truhla na ližinách, datovaná 1824, Novojičínsko,
v. 62 x š. 130 x hl. 70 cm
níže - detail levého pole přednice truhly


 
 
 
 
 
 
 

13) 4487 – police rohová, 2/3 19. století, Novojičínsko,
v. 31 x š. 128 a š. 150 x hl. 16 cm
níže – detail výzdoby
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ) 4494 – šestiboká jednodvéřová skříň, 2/3 19. století, Novojičínsko,
v. 175 x š. 76 x hl. 57 cm, vpravo - detail horního pole dveří
 
 
 

    .

15) 4584 – misník na prkenných nohách, 1/3 19. století, Novojičínsko,
v. 171 x š. 104 x hl. 39 cm, vpravo – detail malby na spodních dveřích s
kováním a mramorováním zdobenou lištou.
 

.

16) 4496 – Postel s nástavcem, datovaná 1836, Novojičínsko,
v. čela 60 cm, v. čela s nástavcem 128 x š. 111 x d. 188 cm,
vpravo – detail nástavce se stromem života dělícím letopočet svatby.
Je symetricky tvořen květy tulipánů, růží a karafiátů se zmnožením,
znázorňujícím kýžené pokračování rodu. Motiv je umístěn mezi
roztaženou oponu s malovaným dvoj a čtyřnásobným řasením .
 
 
 
 
 
 

17) 4495 – kolébka a dole čela kolébky, 2/3 19. století, Novojičínsko,
v. 64 x š. 47 x d. 97 cm, š. kolébadel 90 cm
 

.

vlevo - motiv realisticky malované kytice tří růží v bílém poli,
vpravo - ochranný trigram IHS, níže srdce nad dvěma snítkami rozmarýny
 
 
 
 
 
 
 
 

  .

18) 8358 – šestiboká, dvoudveřová barokující skříň s horní volutovou
římsou, stojí na kulovitých nožkách, konec 18. století, Novojičínsko,
v. max. 190 x š. 147 x hl. 45 cm, vpravo - detail horního pole dveří
 

19) Nab 211 – jednodvéřová skříň na prkenných nohách, dole malovaná
imitace zásuvky, 1/3 19. století, Štramberk,
v. 192 x š. 130 x hl. 55 cm20) vlevo, 510/81 – truhlička, datovaná 1810, Štramberk,
v. 45 x š. 68 x hl. 42 cm
21) vpravo, 4579 – pětiboká, závěsná koutní skříňka, výrazné kování a
středové otvory na otevírání dvířek, 2/3 19. století, Novojičínsko,
v. 97 x š. 53 x hl. 36,5 cm
 
 
 

22) Bí 1685 – truhla na hranolových nohách, se zásuvkou, 2/3 19. století,
Bílovecko, v. 77 x š. 127 x hl. 69 cm,
níže - bočnice s motivem snítky chránící dům novomanželů,
pod kovaným uchem je menší podélná kartuš, rovněž s dovnitř
obloukem uťatými rohy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 

23) 877/71 – truhla na ližinách, 1/3 19. století, Štramberk,
v. 63 x š. 121 x hl. 68 cm
níže – detail přednice s motivem poupat s lístky na pískově žlutém
podkladu s kovanou krytkou zámku

.
 
 
 
 
 

  . 

vlevo - detail krytky zámku a klíče na přednici truhly 877/71
24) vpravo, 10/61 – skříňka jednodvéřová, datovaná 1830, Bílovecko,
v. 131 x š. 90 x hl. 50 cm
 
 

25) 474 – židle na nakročených soustružených nohách, 2/3 19. století,
Novojičínsko, (sedák přední str. 41 x boční str. 41, zadní š. 30 cm),
opěradlo spodní str. 25 x horní str. 39 x v. 54, celková v. 104 cm)
vpravo – detail opěradla s rytými volutami a s malovanými třemi
červenými pětilístkovými kvítky spojenými snítkami
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.

26) Bí – lavice rámová, zdobená na opěradle horizontálním pásem
řezaných kruhů se středovou hvězdicí, pravý bok nese opěradlo ve
tvaru rokaje, 2/3 19. století, Bílovecko,
v. opěradla 44 cm, v. lavice včetně opěradla 78 cm x d. 166 x hl. 36 cm
níže – detaily výzdoby boku a opěradla lavice z Bílovce


 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .

27) 865/81 - šestiboká barokující skříň, datovaná 1825, Štramberk,
v.186 x š.132 x hl. 60 cm, vpravo - detail horního pole dveří

28) nab 210 - skříň na prkenných nohách, začátek 19. století,
Novojičínsko, v. max. 179 x š. 94 x hl. 42 cm,
níže - detail horního pole dveří

Obrázky a popisky ze sbírkové dokumentace, laskavě poskytlo
Muzeum Novojičínska.
Výběr nábytku a texty : PhDr. Anna Hrčková
Fotografie : Jan Číp, Muzeum Novojičínska
Muzeum Novojičínska
Supervise a počítačová úprava
obrázků : PhDr. Marek Turnský,
Etnografické odd. Národního muzea
v Praze.
Nový Jičín - Praha, jaro 2014